grind

Ook: kiezel. Grind bestaat uit stukjes steen die door verwering ontstaan en afgerond zijn. De korrelgrootte van grind is 2 tot 63 mm.
Net als zand is grind een erosieproduct van rotsformaties. Grind is een belangrijk toeslagmateriaal in beton en wordt bijvoorbeeld toegepast als ballast bij platte daken.
Betongrind is verkrijgbaar is de korrelgrootte 4-16 mm of 4-32 mm.

Voorbeelden van grind en split.
Voor grindsoorte, zie o.m. Grindwereld.
Voor grind zuigen en blazen en recycling van (dak)grind, zie o.m. P. van der Kooij Groep.De term grind is afgeleid van het Vroegnieuwnederlandse werkwoord grinden, grenden (malen). Waarschijnlijk moet uitgegaan worden van een grondbetekenis "dat wat gewreven of gemalen is", waarbij dan grind door het water rond en gladgeschuurd is. Bron Etymologiebank.

Zie ook kif, zeeffractie, breuksteen, split.

Eng. gravel; grof grind is coarse gravel; gebroken grind is broken gravel, crushed gravel; ongesorteerd grind is pit-run gravel