home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


graatgewelf

 

graatgewelf

Een graatgewelf is een gewelf, waarvan de vlakken aan elkaar grenzen met scherpe kanten in plaats van ribben.
De graat is de scherpe kant op de grens van de twee gewelfvlakken, bijvoorbeeld bij het snijden van twee tongewelven. Vaak gaat het om "graten" die in het midden van het gewelfdeel samenkomen (maar niet altijd zoals de onderste foto toont).
De gewelfvlakken geven de hierop werkende kracht door aan de dragers (zuilen, pijlers, pilaren), in tegenstelling met bijvoorbeeld het kruisribgewelf waar de ribben de krachten doorgeven.
Het cellengewelf is een voorbeeld van een graatgewelf, met veel gewelfvlakken en graten.


graatgewelf (copyright educational technology clearinghouse):


Verg. kruisgewelf.

Eng. groin vault (letterlijk: liesgewelf, de Engelse term gaat uit van het gewelfvlak dat lijkt op de lies van een menselijk lichaam); de "groin" wordt ook wel "arris" genoemd)