home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


gpr

 

gpr

GPR is een methode waarmee ontwerpkeuzes in een vroeg stadium de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar kan maken. De term duurzaamheid wordt hier toegepast met het oog gericht op het milieu. GPR Gebouw is een product van W/E adviseurs, al in 1995 geļnitieerd door de gemeente Tilburg.

Er zijn verschillende onderdelen die de gemiddelde GPR-score bepalen. GPR Gebouw v4 omvat:
- energie (energieprestatie, energievraag, eventueel energieaanbod)
- milieu (water, milieuzorg, materialen)
- gezondheid (geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en visueel comfort)
- gebruikskwaliteit (toegankelijkheid, functionaliteit, technische kwaliteit, sociale veiligheid)
- toekomstwaarde (toekomstgerichte voorzieningen, flexibiliteit, belevingswaarde).

Zeer aardige aspecten die ook en juist voor de gebruiker gunstig zijn. Ook gunstig is dat de levensduur van woningen op 75 jaar wordt gesteld. 
Veel instanties maken al gebruik van GPR Gebouw.

Twee kanttekeningen:
- De te grote focus op de CO2-emissie lijkt gelukkig wat minder cruciaal te zijn.
- Het risico van een methode die tot achter de komma een score geeft, is dat het gemiezemous opwekt tussen leveranciers van allerlei duurzame methoden en materialen en dat GPR daar moeilijk rekening mee kan houden. De eeuwige vraag immers wat nu eigenlijk "duurzaam" is, blijft zijn venijnige kop opsteken: een houtskelet met veel plaatmateriaal dat allemaal zeer vochtgevoelig is of een betonnen wand met isolatiemateriaal, een kunststofraam of een gecertificeerd hardhouten raam, betonnen straatklinkers of juist gebakken?
Steeds proberen leveranciers van "groene" producten elkaar de loef af te steken in de hoop de aandacht te krijgen van de media en daardoor een streepje voor te hebben bij de productkeuze. Een onsmakelijke strijd die je van milieufanaten wel kunt verwacht maar waar we als maatschappij niets mee opschieten. Zeker niet als de politiek zich ermee gaat bemoeien en daardoor bepaalde producten worden uitgesloten die absoluut duurzaam zijn.

Documentatie
- "Haal het beste uit uw woningontwerp! Inhoudelijke toelichting op het instrument GPR Gebouw" (van Gemeente Helmond)

Ook BREEAM-NL heeft een heel scala aan punten op de gebieden die met duurzaamheid te maken hebben waarvoor "punten" kunnen worden vergaard.
Voor de gww-sector bestaat het rekensysteem DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator).

Zie duurzaam bouwen, energiezuinige woning en EnergieVastgoed Dossier toetsinstrumenten.