home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


gpr

 

gpr

GPR is een methode waarmee ontwerpkeuzes in een vroeg stadium de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar kan maken. De term duurzaamheid wordt hier toegepast met het oog gericht op het milieu. GPR Gebouw is een product van W/E adviseurs, al in 1995 geïnitieerd door de gemeente Tilburg.

Er zijn verschillende thema's die de gemiddelde GPR-score bepalen. GPR Gebouw v4.4 en hoger omvat:
- energie (energieprestatie, BENG-2 energievraag e.d., energielabel, CO2-reductie)
- milieu (materialen, koppeling met GPR Materiaal, minimaliseer uitputting, maximaliseer levensduur, maximaliseer hergebruik e.d., waterverbruik, ruimte & natuur, natuurinclusief werken zoals groendak, groengevel, nestkasten, diversiteit beplanting op het terrein)
- gezondheid (geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en visueel comfort)
- gebruikskwaliteit (akoestisch comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort)
- toekomstwaarde (toekomstgerichte voorzieningen, flexibiliteit, belevingswaarde, water)
- proces.

Zeer aardige aspecten die ook en juist voor de gebruiker gunstig zijn. Ook gunstig is dat de levensduur van woningen op 75 jaar wordt gesteld. 
Veel instanties maken al gebruik van GPR Gebouw.

Kanttekeningen:
- De te grote focus op de CO2-emissie lijkt gelukkig wat minder cruciaal te zijn.
- Bij het thema "Gezondheid" ontbreken vanaf GPR Gebouw 4.4 toegankelijkheid en sociale veiligheid.
- Het risico van een methode die tot achter de komma een score geeft, is dat het gemiezemous opwekt tussen leveranciers van allerlei duurzame methoden en materialen en dat GPR daar moeilijk rekening mee kan houden. De eeuwige vraag immers wat nu eigenlijk "duurzaam" is, blijft zijn venijnige kop opsteken: een houtskelet met veel plaatmateriaal dat allemaal zeer vochtgevoelig is of een betonnen wand met isolatiemateriaal, een kunststofraam of een gecertificeerd hardhouten raam, betonnen straatklinkers of juist gebakken?
Steeds proberen leveranciers van "groene" producten elkaar de loef af te steken in de hoop de aandacht te krijgen van de media en daardoor een streepje voor te hebben bij de productkeuze. Een onsmakelijke strijd die je van milieufanaten wel kunt verwacht maar waar we als maatschappij niets mee opschieten. Zeker niet als de politiek zich ermee gaat bemoeien en daardoor bepaalde producten worden uitgesloten die absoluut duurzaam zijn.

Documentatie
- "Haal het beste uit uw woningontwerp! Inhoudelijke toelichting op het instrument GPR Gebouw" (van Gemeente Helmond)

Ook BREEAM-NL heeft een heel scala aan punten op de gebieden die met duurzaamheid te maken hebben waarvoor "punten" kunnen worden vergaard.
Voor de gww-sector bestaat het rekensysteem DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator).

Zie duurzaam bouwen en energiezuinige woning.