home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


dwarskrachtdeuvel

 

dwarskrachtdeuvel

"Dilataties en constructieve voegen zijn nodig voor het opvangen van vervormingen als gevolg van krimpen, uitzetten of verschuivingen. Door dwarskrachtdeuvels in de constructie op te nemen wordt kostbaar bekistings- en wapeningswerk vermeden." Door de dwarskrachtdeuvel kunnen de dwarskrachten worden overgebracht op andere bouwdelen van beton. "Ongelijke zettingen en hoogteverschillen ten gevolge van een verschillende vervorming worden vermeden." 
"Ter plaatse van de dilatatievoeg is het moment nul. Vaak zal wel een dwarskracht overgebracht moeten worden. Door het plaatsen van Titan deuvels kunnen dwarskrachten worden overgebracht. Titan deuvels worden ter plaatse van de dilatatievoegen in de vloer of wand ingestort. Veranderingen in de breedte van de dilatatievoeg kunnen door de deuvels worden gevolgd. Er zijn tevens deuvels leverbaar die een zijdelingse verplaatsing kunnen volgen."

Er zijn verschillende soorten dwarskrachtdeuvels:
- in de richting van de deuvel
- dwars op de deuvel
- loodrecht op de deuvel
- een combinatie van twee of meer van bovenstaande.

Voordelen van dwarskrachtdeuvels kunnen zijn, afhankelijk van het type deuvel en de situatie:
- eenvoudige oplossing voor de noodzakelijke bewegingsvrijheid van betonnen bouwelementen (dilataties, constructie-overgangen e.d.)
- eenvoudige aansluiting op de bekisting
- eenvoudige hulpwapening ter plaatse van de deuvel (de systemen die er als grijphanden uitzien)
- oplegnokken (neuzen) zijn niet nodig bij gebruik van dwarskrachtdeuvels (laat de constructeur e.e.a. uitrekenen); de stortvolgorde van het beton "eerst het bouwdeel met de oplegneus en daarna pas de vloer of balk die daar op komt" vervalt hiermee (wat meer vrijheid geeft in de stortvolgorde) 
- eventueel is brandbeveiliging mogelijk (met een brandwerende manchet of strook of anderszins)
- brengt maximale belasting over met een minimale afmeting
- individueel aangepaste combinatie van deuvel en wapeningskorf mogelijk
- eenvoudig te verwerken door de open vorm (grijphandsystemen).


klik op de meeste afbeeldingen voor groter

soorten dwarskrachtdeuvels voor het afleiden van diverse dwarskrachten en voor verschillende toepassingen (max frank):


dwarskrachtdeuvel met kleurmarkering voor controle penetratie van de pen en om de juiste betondekking te verzekeren (model geoconnect, arcas trading):


dwarskrachtdeuvel (cret 100v van systeem cret, mavotrans):


een technisch voorbeeld met het gewapende systeem dwarskrachtdeuvel en contructiewapening (max frank):


voorbeeldtoepassingen van dwarskrachtdeuvels (max frank):


toepassing van een dwarskrachtdeuvel als vervanging van een oplegnok (mavotrans):


Documentatie
- Egcodorn, dwarskrachtdeuvel voor dilataties (van Max Frank)

- Geoconnect dwarskrachtdeuvels (van Arcas Trading)

- Koppelsystemen voor beton (van Stubeco)

Met dank aan Max Frank, Mavotrans (Titan deuvels), Schöck (Dorn deuvels) en Stubeco.

Verg. bij koudebrug "Vermijden van een koudebrug met isokorf (Schöck)".

Eng. dwarskrachtdeuvel is shear dowel; dwarskracht is shear force, shearing force, transverse force