home  meewerken

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ÚÚn van de letters A..Z hierboven.


consolidatie

 

consolidatie

Consolidatie is het hecht en duurzaam maken (duurzaam in de betekenis van de tijd doorstaand). "In de gebouwde monumentenzorg zijn consoliderende werkzaamheden erop gericht het proces van verval te stoppen en eventuele dreigende instorting te voorkomen. Het kan gaan om bouwkundig herstel aan bijvoorbeeld een ru´ne zelf, maar ook aan het aanbrengen van hulpconstructies die het gebouw vreemd zijn (o.m. steunberen en trekstangen)."
Ook worden wel eens balken rondom een gebouw geplaatst zodat het geheel in tact blijf; vaak worden deze balken gesteund door schoren die op de grond staan.

Consolidatie kan gevolgd worden door een reconstructie (herbouwen van verdwenen gedeelten) of herstel met nieuwe bouwdelen en eigentijdse materialen (of beide wanneer een deel gereconstrueerd wordt en er nieuwe bouwdelen worden toegevoegd). 


consolidatie door een jas van balken (foto uit het boek "een toekomst voor kasteelru´nes" van cultureel erfgoed):


De term consolidatie is afgeleid van het Latijnse consolidare (vastmaken), dat is gevormd uit com- (samen) en solidare (stevig maken), van solidus (stevig, vast, degelijk), denk aan ons woord solide; bron Etymologiebank.

Tekst uit o.m. "Een toekomst voor kasteelru´nes" (Cultureel Erfgoed).

Verg. conserveren, restaureren.
Eng. to consolidate