home  

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ÚÚn van de letters A..Z hierboven.


conserveren, conservering

 

conserveren

1. Conserveren is vaak een andere term voor verduurzamen (behandelen om aantasting te voorkomen).

Eng. to protect (beschermen, in stand houden)


2. "Bij conserveren in de archeologie gaat het om maatregelen die zijn bedoeld om het degraratieproces te vertragen of te stoppen. In  de (gebouwde) monumentenzorg gaat het om een museale ingreep gericht op behoud, zoals een overkapping boven (een deel van) een ru´ne."

Archeologisch hout wordt tot het moment van conserveren met water nat gehouden. Conserveren van hout wordt uitgevoerd door te impregneren met polyethyleenglycol (PEG), een soort was dat in het hout de plaats inneemt van het water. Ook leer wordt met PEG geconserveerd.
Bij archeologisch textiel (vaak wol) is na een lang verblijf in de bodem het natuurlijke vet (lanoline), dat wol normaal gesproken soepel houdt, verdwenen. Om de wolvezels niet af te laten breken, wordt wol ge´mpregneerd met lanoline opgelost in wasbenzine.

Met betrekking tot monumenten geldt de stelregel: "Conserveren is beter dan repareren; repareren is beter dan restaureren en restaureren is beter dan vervangen".

De term conserveren is, mogelijk via het Franse conserver (bewaren, behouden) afgeleid van het Latijnse conservare, van com- (samen, met) en het werkwoord servare (bewaren, zorg dragen voor); bron Etymologiebank.  

Tekst uit o.m. het boek "Een toekomst voor kasteelru´nes" (Cultureel Erfgoed).

(De Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA) vertegenwoordigt meer dan 100 bedrijven die zich met variŰrende takken van de archeologie bezighouden.)

Verg. consolideren, reconstructie, restaureren.

Eng. to preserve (behoeden, bewaren), to protect (beschermen)