home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


breukrek

 

breukrek

Breukrek is de vervorming waarbij breuk optreedt. Bij jong beton is er door hydratatie een periode waarbij de sterkte nog gering is, maar de vervormbaarheid sterk afneemt door de vaster wordende structuur van het beton. Dat is, afhankelijk van de aanvangssterkte van het cement (dus van de cementsoort en eventuele hulpstoffen), na 5 tot 20 uur na het storten. In die kritieke periode is de breukrek zeer klein, dus de kans op breuk zeer groot. Elke volumeverandering van enige omvang die in die periode optreedt, leidt tot scheuren. Vooral bij sterke uitdroging van het beton of bij sterke afkoeling kunnen vormveranderingen optreden; de trekspanningen in het nog jonge beton kunnen de aanwezige (lage) treksterkte overschrijden. Bij toenemen van de sterkte neemt de kans op kreuk weer af.
Het verband tussen sterkte en vervorming is geen vast gegeven maar tijdsafhankelijk.


geringe breukrek van jong beton in kritieke periode;
klik voor groter:


Tekst en afbeelding uit het boek Betontechnologie van ing. C. Souwerbren (1995).

Zie ook bij rijpheid, adiabatisch, curing compound, krimp.