home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


geluidsoverlast

 

geluidsoverlast

Geluidsoverlast is ernstige geluidshinder, waardoor een normaal leven bijna niet mogelijk is.

Vijf tips om geluidsoverlast te voorkomen (van Maurice Dinther, BouwkundePro):
- Pak de zwakste schakel aan. Dat is niet altijd het meest vanzelfsprekende bouwelement; denk ook aan aansluiting tussen wand en gevel e.d. 
- Onderbreek de dekvloer. In zijn algemeenheid: onderbreek een verbinding tussen de bron van het geluid en de ontvanger. Bijvoorbeeld de vloerverwarming kan het geluid doorgeven aan een volgende ruimte. (Vaak loopt de vloerverwarming door als een grote ruimte met metal-stud-wanden wordt ingedeeld; dan ben je immers flexibel.)
- Voeg massa toe. Massa zorgt voor het absorberen van geluid.
- Continue aandacht voor afdichting.  
- Beperk nagalm. Vooral harde materialen zorgen voor nagalm.

Documentatie
-
De vijf tips om geluidsoverlast in gebouwen te voorkomen (met uitleg; van Maurice Dinther, BouwkundePro)

- Handreiking Burenlawaai


Zie ook dove gevel, geluidsisolatie, wgh (wet geluidhinder) en eventueel Nederlandse Stichting Geluidhinder of Onderwerpen Geluidsoverlast (Overheid).

Eng. noise nuisance, noise pollution, excessive noise levels/level