home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


suskast

 

suskastsusrooster

Een suskast is een ventilatievoorziening die wel verse lucht doorlaat maar geen geluid: een langwerpige kast boven een raampartij of deur waardoor de binnenruimte geventileerd kan worden, maar toch een goede geluidsisolatie wordt verkregen tegen geluid van buiten (verkeer, muziek e.d.). Er zijn verschillende soorten suskasten. 
Een susrooster is een ventilatierooster met verbeterde geluidswerende eigenschappen.


voorbeeld van een suskast:


voorbeeld van een suskast (heycop systemen):


De term sussen (kalmeren) is een klankwoord van onduidelijke, wellicht inheemse oorsprong en mogelijk afgeleid van het Middelnederlandse tussenwerpsel sus, het huidige "sst". Het Middelnederlandse cessen is ontleend aan het Franse cesser (ophouden, doen ophouden), ontwikkeld uit het Latijnse cessare (dralen, talmen, ergens een tijd mee ophouden, luieren), een frequentatief (een woord dat een herhaling aangeeft) van cedere, verleden deelwoord cessum (gaan weggaan, wijken). Bron Etymologiebank.

Zie eventueel ventilatierooster.

Eng. acoustic baffle; suskap is noise attenuator