home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


betondobber

 

betondobber

Een betondobber is een "dobber" die toegepast wordt bij het storten van onderwaterbeton, een vinding van Faber betonpompen
"Met de BetonDobber®, rechtstreeks gekoppeld aan de betonpompgiek of in combinatie met de drijvende leiding, zijn wij in staat tot op de centimeter nauwkeurig te constateren hoe hoog het onderwaterbeton zich bevindt. De duikers worden ingezet ter voorkoming van slibinsluiting." 

Onder meer bij de Lage limiet in Hillegersberg Rotterdam is op deze manier onderwaterbeton toegepast voor een bouwput waarbij in circa 12 uur ruim 2000 m3 onderwaterbeton werd aangebracht. Onderwaterbeton was hier noodzakelijk als waterkerende laag door de hoge grondwaterdruk ter plaatse. Op de locatie is het dan een komen en gaan van betonmortelwagens, die de betonpomp voeden met specie. Met behulp van een betondobber "monitorde" men hoe hoog het onderwaterbeton zich bevond. 


betondobber van faber betonpompen
(klik op de afbeelding voor groter):


Met dank aan Faber betonpompen.