betondrukpaal

De betondrukpaal is een uit segmenten opgebouwde paal, die door middel van een hydraulische installatie in de grond wordt gedrukt. 
Een bestaand gebouw of de nieuw te maken betonconstructie levert de hiervoor benodigde tegendruk. De paal wordt opgebouwd uit op elkaar geplaatste gewapend betonsegmenten of op elkaar gelaste stalen buizen. Door de holle paalkern kan grond uit de paal gepulst worden om de gewenste diepte te bereiken zonder dat een grote tegendruk nodig is. 
Het pulsen is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Bovendien komt er grond vrij die wellicht vervuild is, en dus alleen met hoge kosten afgevoerd kan worden. Ondanks het feit, dat pulsen vrijwel trillingvrij gebeurt, wordt het voor de onderhavige gevallen zelden meer toegepast.
Voor het trillingvrij indrukken van prefab betonnen palen, zie o.m. Drukpaal.


Met dank aan Walinco.

Zie ook betonsegmentpaal, buissegmentpaal en voorbeelden paalfundering (betondrukpaal).

Eng. jacked reinforced concrete pile