valse binding

"Valse binding is het verschijnsel dat de binding van een materiaal onjuist, onbetrouwbaar, te snel of niet volgens de regels is uitgevoerd" (Bedrijfschap Afbouw).

Een paar voorbeelden: 
- "Tijdens het werk was een snelle terugloop van de verwerkbaarheid van het betonspecie te constateren. Dit werd veroorzaakt door valse binding van het cement. De valse binding was het gevolg van de beļnvloeding van het cement door de toepassing van plastificeerders op basis van lignosufonaat."(HBO Kennisbank)
Deze valse binding kan het gevolg zijn van te snelle binding door calciumsulfaat-halfhydraat (CaSO4.½H2O) uit het cement. De daardoor gevormde gipskristallen verlagen de verwerkbaarheid van de cementspecie / betonspecie, maar door fors mengen wordt dat weer verbeterd.
- "Valse binding ontstaat door gedeeltelijk ontwaterd gips in cementspecie."(Bentoniek)
- "Valse binding wordt veroorzaakt door een ongewenste reactie van de bindtijd regelende toeslag met water." "Een sterke toename van de viscositeit van cementpasta in de eerste paar minuten na aanmaak kan worden opgeheven door intensieve menging. "(Bentoniek)

Zie ook bindmiddel.

Eng. rubber set, premature stiffening, grab set, false set, gum set (Mijn Woordenboek)