strenganker

Ook, soms: strengenanker. Een strenganker is een groutanker dat uit een streng (bundel) voorspankabels bestaat en wordt vastgezet in de bodem (de "prop" van grout haakt zich achter de grond). Een streng is dit geval een bundel staaldraden van hoogwaardige kwaliteit. Het aantal strengen wordt afgestemd op de gewenste trekkracht (belasting). (Normaliter heeft een groutanker een staaf in plaats van een streng; zo'n anker is bijvoorbeedl het Gewi-anker.)

Strengankers worden aangebracht via tijdelijke boorbuizen die door een combinatie van roteren en spoelen op diepte worden gebracht. Na installatie van de tijdelijke boorbuis wordt het trekelement met de strengen ingevoerd (waardoor het zogenoemde ankerlichaam ontstaat). Eventueel wordt het trekelement met de strengen voorzien van een speciaal blok aan het uiteinde om de strengen te kunnen verwijderen. Hierna wordt de ruimte tussen buis en streng gevuld met grout waarna de buis geleidelijk wordt getrokken en de vrijkomende ruimte wordt gevuld door de cementgrout onder druk te verpompen. De strengen zijn de trekelementen die in de bodem achterblijven. Indien gewenst kan de stalen streng weer verwijderd worden.
De ankers kunnen worden uitgevoerd als tijdelijk (korter dan 2 jaar) of als definitief, dit in verband met de corrosiebescherming bij de definitieve variant.

Het anker ontleent zijn trekkracht aan de schuifspanningen tussen de mantel van het ankerlichaam en de omringende grond.

Afwegingen bij elk project tot het gebruik van strengankers of staafankers (gewi):
- tijdelijk / permanent / verwijderbaar
- agressiviteit van de ondergrond (agressieve grond gewi-anker toepassen?)
- belastingniveau van de ankers (hoge belasting strenganker toepassen?)
- opbouw van de ondergrond 
- fasering van de bouw van het object.

Voordelen van strengankers:
- voor grote belastingen (1 draad van de streng kan 150 kN hebben; soms zijn er 20 draden per streng mogelijk)
- over het algemeen finnancieel aantrekkelijk
- strengankers zijn ook goed toepasbaar als verwijderbaar systeem
- voor permanente ankers: strengankers worden voorzien van dubbele corrosiebescherming (dus in agressieve grondcondities is duurzaamheid gewaarborgd).

Nadelen van strengankers:
- relatief slap anker (lage stijfheid want weinig staal)
- het systeem is minder robuust dan een groutanker met stang
- voor permanente ankers: afwerken kritisch (als corrosiebescherming niet goed is aangebracht kunnen de voorspankabels roesten, hetgeen absoluut uit den boze is met hoogwaardig staal).

Net als andere groutankers worden strengankers toegepast bij tijdelijke of permanente grondkerende of waterkerende constructies zoals bouwkuipen, damwanden, kademuren, landhoofden e.d.


strengankers (voorbij funderingstechniek):


Met dank aan De Vries Werkendam, Voorbij Funderingstechniek, VSF (Volker Staal en Funderingen), Van Leeuwen Verankeringen en Funderingen.

Zie ook grondanker, anker.