sonderen

Sonderen is een activiteit bij het grondonderzoek voor de bouwwereld: sonderen is in de grond drukken van een conus (kegel) waarmee men o.a. de draagkracht van de grond bepaalt. Doel van sonderen is meestal de minerale samenstelling (kortom grondsoort) te bepalen op bepaalde diepten. E.e.a. is af te lezen uit de sonderingsgrafiek (zie sonderingsrapport).

De grondsoort, de mechanische eigenschappen en de dikte van de betreffende laag bepalen de draagkracht van de grond. Bij het sonderen ontstaat de sonderinggrafiek die verschillende grootheden toont. Mede uit die grootheden is de grondsoort te bepalen.  De voet van de heipaal moet de vaste grond (meestal een "dikkere zandlaag") bereiken. Uit de sonderinggrafiek is de benodigde lengte te van de heipaal te achterhalen.


sonderen, vrachtwagen met apparatuur (fugro):


sonderingsgrafiek
; klik voor groter (fugro):


schema van mogelijkheden van de ondergrond waar sonderingen voor worden toegepast, o.m. tunnels, warmte-koude-opslag, brijnopslag, zoutwinning, aardwarmte, schaliegas, gas- en oliewinning;
klik voor groter (tno):


sonderingbuis van 28 meter (fugro):


meetkop (fugro):


Het woord sonderen (onderzoeken, nagaan) is waarschijnlijk ontleend aan het Franse sonder (meten, peilen, onderzoeken; eerder ook al "waterdiepte meten met een sonde"). Een andere mogelijkheid is dat sonde juist een afleiding is van "sonder" en dat "sonder" ontwikkeld is uit een Latijns werkwoord subundare (onderdompelen), gevormd uit sub (onder) en undare (golven, deinen). Bron Etymologiebank

Zie ook handsondering, wrijvingsgetal, peilbuis.

Eng. to execute a cone penetration test/testing