home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


sonderingsrapport

 

sonderingsrapport

Voor het bepalen van de verschillende (draagkrachtige) zandlagen in de grond, is in grote delen van Nederland een sondering nodig. Voordat men begint met bouwen is het belangrijk om te bepalen, waar en hoe diep de dragende grondlaag zich bevindt; meestal is dit een stevig zandpakket.

Door een sonderingsonderzoek wordt duidelijk hoe de bodem is opgebouwd en waar de zandlagen zich precies bevinden. Door deze informatie over de vastheid van de grond kan het draagvermogen van bodem worden bepaald. Een sonderingsrapport volgens NEN 5140 geeft o.m. een grafiek waarin staat aangegeven wat het draagvermogen van de bodem is.
Bij het sonderen wordt er een staaf met een kegelvormige punt met een tophoek van 60 graden de grond ingedrukt, deze meet de mechanische weerstand van de grond. Deze metingen vinden plaats op een aantal punten en worden in een grafiek uitgedrukt."

De omschrijving van NEN 5140 (Geotechniek - Bepaling van de conusweerstand en de plaatselijke wrijvingsweerstand van grond - Elektrische sondeermethode): 
"Deze norm beschrijft methoden voor de bepaling van de conusweerstand en, indien van toepassing, de plaatselijke wrijvingsweerstand van grond. Deze norm geeft tevens een klasse-indeling gebaseerd op de nauwkeuringheid van de verkregen meetgrootheden. De norm is bedoeld te worden toegepast voor de uitvoering van sonderingen, waarbij de weerstand van de grond direct wordt gemeten met een elektrische krachtopnemer die zich in de sondeerconus en/of wrijvingsmantel bevindt.

Met dank aan bnla architecten en NEN.

Zie verder bij sonderen.

Eng. cone penetration report; sonderingsonderzoek is cone penetration test (CPT)