slof

1. Ook: balkslof, sleestuk, slofstuk. Een slof is een korte houten ligger die bij bijvoorbeeld het Verbeterd Hollands spant de belasting uit de kreupele stijl overbrengt op de vloer. Deze slof wordt ook toegepast als de kreupele stijl haaks of zeer schuin op de overspanning van de balken staan: de voetplaat onder een schoor.
De slof wordt aangebracht over meer balken zodat de naar beneden en naar buiten gerichte krachten (spatkrachten) beter verdeeld worden. 
De slof ligt altijd dwars (haaks) op de vloerbalken. De plaats van de slof is dus afhankelijk van de richting van de vloerbalken ten opzichte van de buitenmuur.


slof op vloer onder muurstijl bij een verbeterd hollands spant; slof dwars op muur omdat hier de
vloerbalken evenwijdig aan de muur lopen (stichting landschapsbeheer zeeland):


vloerbalken evenwijdig aan muur: kreupele stijl ingekeept ("tand" verbinding) in de slof (uit boek houtconstructies zwiers, 1920):


vloerbalken loodrecht op de muur; de slof ligt haaks op de balken en (in deze tekening) tegen de muur; klein nadeel: slof kan vocht aantrekken via muur (uit boek houtconstructies zwiers, 1920):


variant van de methode hierboven: slof ligt niet direct tegen de muur maar er iets vanaf; klein nadeel: kreupele stijl ca. 10 cm méér van muur verwijderd, dus vrije ruimte wordt iets beperkt (uit boek houtconstructies zwiers, 1920):


Zie eventueel verder bij kreupele stijl en sleutelstuk.

Eng. (voetplaat onder een schoor) sole plate, ground sill


2. Een slof is ook de benaming van een sleutelstuk.