Voorkomen vochtproblemen en schimmels in de woning *)

De oorzaak van vochtproblemen en daarmee van schimmels (zwammen) is altijd een vochtbron. Ter voorkoming van vochtproblemen is het van groot belang dat de mogelijke oorzaken tijdig worden opgemerkt en worden weggenomen.


 

De oorzaken kunnen zijn:

           

            1. Het dichtzetten van de ventilatieroosters in de gevel;

            2. Lekkages;

            3. Capillair of optrekkend vocht;

            4. Doorslaande gevels;

            5. Verdampend grondvocht;

            6. Koudebruggen;

            7. Afsluitende vloerbedekking;

            8. Woonvocht.

 

 

Goede ventilatie in de woning verhoogt het leefcomfort, leidt tot energiebesparing en voorkomt ziekten.

 

Dagelijks wordt in huis vocht geproduceerd. Door de aanwezigheid van mensen, huisdieren, planten en door handelingen als koken, de was drogen, de vaatwas doen en dergelijke, komt per dag zo’n 10 tot 15 liter water vrij in de vorm van waterdamp.

Om dit vocht af te voeren dient de woning goed te worden geventileerd. Het gaat bij ventilatie om het toevoeren van verse lucht en het afvoeren van vochtige en vervuilde lucht. Goed ventileren in een woning is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu.

Ventilatie kost energie. Maar  ventileren wanneer het nodig is en op de juiste wijze, kan uiteindelijk energie besparen. Het is belangrijk om in de woning continu te ventileren, want natuurlijke ventilatie door kieren en spleten komt bijna niet meer voor vanwege het isolatieniveau.

 

 

Veel vocht in huis kan er voor zorgen dat muren vochtig worden. Het behang kan zelfs zwart worden door schimmels. De atmosfeer wordt drukkend bij een te hoge luchtvochtigheid en een te hoge temperatuur. Bovendien kunnen ook andere schadelijke stoffen zich in de woning ophopen. Bronnen van dergelijke stoffen zijn onder andere: roken, koken op gas en openhaarden.

In een vochtige woning blijken meer mensen last te hebben van aandoeningen aan de luchtwegen en komen meer allergische verschijnselen, zoals astma, eczeem, hoesten, oorpijn en misselijkheid voor.

Dit wordt met name veroorzaakt door de huisstofmijt (een voor het oog niet zichtbaar beestje) en schimmels. Zij groeien vooral goed in vochtige woningen.

Huisstofmijt en schimmels hebben veel minder kans te overleven in een droog huis. Daarnaast kost het opwarmen van een droog huis beduidend minder tijd, en dus energie, dan het opwarmen van een vochtig huis.

 

 

 

Het drogen van de was brengt veel vocht in de lucht. Om dit zoveel mogelijk te verminderen, kunt u het beste de was zoveel mogelijk buiten drogen. Als u gebruik maakt van een wasdroger, heeft een droger met een afvoer naar buiten de voorkeur. Kunt u uw was niet buiten laten drogen, zorg dan dat u de was in een goed geventileerde ruimte in uw woning laat drogen.

 

 

Waarom niet meer dan één laag vloerbedekking?

In sommige woningen treffen we met regelmaat aan dat de bewoners 2 tot 3 lagen novilon(keukenzeil) of vloerbedekking over elkaar heeft gelegd. Het gevolg hiervan is dat de lucht tussen de lagen gaat verstikken, condenseren en vochtig wordt.

En daar zit nu juist het probleem. Daar waar vocht zich ophoudt groeien ook schimmels die hier een uitstekende voedingsbron hebben. Tussen de lagen is de temperatuur ideaal om de groei voort te zetten. De problemen worden nog groter wanneer de schimmels ook de houten delen van de woning aantasten. Dit leidt tot sterkte vermindering van het hout.

 

 

 

Opmerking

 

Het voorkomen van vocht en schimmelproblemen is een behoud voor uw woning en verhoogt het woongenot. Bij problemen met vocht neem contact op met uw verhuurder.

Tips na het aanbrengen van een nieuwe houten vloer.

 

*) Grote delen zijn overgenomen van NEDON, Peize.

Voor meer advies met betrekking op schimmels, vocht, lekke kelders, insecten en bouwfysische problemen kunt u contact opnemen met  NEDON, Peize
Kijk eventueel op vochtproblemen bij muren.