pen-en-gat verbinding, pen-gat verbinding

Ook (andere schrijfwijzen): pen en pengat verbinding, pengat-verbinding; soms, dialect: tap-en-nap. De pen-en-gatverbinding is een verbindingsmethode voor twee houten delen, bijvoorbeeld van een spant. Hierbij wordt een smal langwerpig, iets taps toelopend stukje hout (de pen, een soort houten nagel) in een daarvoor geboord gat in een ander stuk hout gestoken. Ook is het mogelijk om in beide houtdelen een langwerpig gat te boren en een pen in dit gat als verbindingsdeel toe te passen. De houten pen wordt vaak met houtlijm in dat gat geslagen en verbindt zo de twee delen met elkaar. Pen en gat worden soms zonder lijm verbonden: knellend, met behulp van wiggen of opgesloten met een houten of  metalen klem. 

Een open pengat-verbinding is een pen-en-gat-verbinding waarbij aan beide zijden de pen zichtbaar is, bijvoorbeeld bij de verbinding van twee sporen in een nok
Een niet-open pengat-verbinding wordt ook wel een gesloten pengat-verbinding of blinde pengat-verbinding genoemd (de pen is niet zichtbaar als de houten delen verenigd zijn).


rechthoekige pen en gat:


ronde pennen en gaten:


twee benamingen pen-en-gat-verbindingen: deuvel en blind (onderwijsmaakjesamen): 


pen-en-gat-verbinding, voorbeeld van een oude en een (andere) herstelde verbinding (kees vanger):


Andere voorbeelden pen-en-gat
.

Zie ook deuvel, menageren

Verg. toognagel, dook.

Zie vooral ook het document Houtverbindingen voor vele verbindingen.

Eng.  mortise and tenon joint (dwz. gat en pen verbinding; "mortise and tenon" wordt vaak gebruikt bij een rechthoekig of vierkant gat, en soms voor een rond gat, terwijl het bij ons vaak om ronde gaten en pennen gaat), mortise joint, peg and hole joint (het Middelengelse pegge is afkomstig van het Middelnederlandse pegge...)