home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help a.u.b. vogel/wildopvang Delft...!


kramplaat

 

kramplaat

Een kramplaat is een metalen verbindingsmiddel ter voorkoming van het scheuren of doorscheuren van steigerplanken. De kramplaten worden meestal aan beide kanten, dus zowel aan de onder en bovenkant machinaal erin geslagen.

Vroeger werd de kramplaat ook wel gebruikt bij bijvoorbeeld houten constructies. Bedenk wel dat er niet vanzelf een constructieve verbinding is tussen de delen; er zal meestal nog iets gedaan moeten worden om de verbinding "definitief" te maken (zie ook bij de tekst van de ronde kramplaat verderop). Voor constructieve toepassingen wordt meestal de spijkerplaat gebruikt.


kramplaat om (door)scheuren van planken te voorkomen (steigerwijzer):


kramplaat om twee balken aan elkaar te verbinden (steiger shop):


De ronde kramplaat
Een ronde kramplaat dient meestal om twee houten platen stevig met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld bij houten spantconstructies. Door een bout en een moer, of een draadeind met twee moeren, worden de houten platen aaneen gedrukt. Wanneer aan één zijde van de kramplaat tanden omhoog staan, is dit een éénzijdige kramplaat; wanneer aan beide zijden tanden omhoog (omlaag) staan, is sprake van een tweezijdige kramplaat. Door de tanding (aan beide zijden) is de vervorming slechts zeer gering en is dus sprake van een stijve verbinding.
Berekend moet worden welke de minimale randafstand is van de kramplaat tot de rand van de plaat of balk. 
Wanneer meer kramplaten benodigd zijn, dient ook de minimale afstand tussen de kramplaten bepaald te worden.


voorbeeld van een ronde kramplaat:


Met dank aan Jo Wijnants.

Verg. spijkerplaat, schetsplaat, ringdeuvel, plaatdeuvel.

Eng. toothplate connector, bulldog plate, spike grid (Am.)