home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


kramplaat

 

kramplaat

Ook, soms: herstelplaat. Een kramplaat is een metalen verbindingsmiddel:
- ter voorkoming van het scheuren of doorscheuren van langskanten, bijvoorbeeld van steigerplanken; de kramplaten worden bij planken meestal aan beide kanten, dus zowel aan de onder als aan de bovenkant erin geslagen (1e foto)
- ter voorkoming van het scheuren of doorscheuren van kopse kanten van stammen of palen (2e foto)
- als verbinding tussen de kopse kanten of langskanten van twee bouwdelen (3e foto)
- (de bulldog kramplaat) om twee houten platen stevig met elkaar te verbinden, om boutverbindingen tussen twee planken uit te voeren en de belastingsterkte ervan te verhogen (laatste serie afbeeldingen).

Vroeger werd de kramplaat ook wel gebruikt bij bijvoorbeeld houten constructies. Bedenk wel dat er niet vanzelf een constructieve verbinding is tussen de delen; er zal meestal nog iets gedaan moeten worden om de verbinding "definitief" te maken (zie ook bij de tekst van de ronde kramplaat verderop). Voor constructieve toepassingen wordt meestal de spijkerplaat gebruikt.


kramplaat
tegen (door)scheuren van langskanten van planken (steigerwijzer):


kramplaat
tegen (door)scheuren kopse kanten van stammen of palen (união madeiras eucalipto tratado):


door een te kleine kramplaat en delen die toch gingen roesten, is het uiteindelijk niet gelukt om scheuren te vermijden (foto joostdevree):


kramplaat om
twee balken of planken aan elkaar te verbinden (steiger shop):


De bulldog kramplaat
Een bulldog kramplaat dient meestal om twee houten platen stevig met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld bij houten spantconstructies. Door een bout en een moer, of een draadeind met twee moeren, worden de houten platen aaneen gedrukt. 
Wanneer aan één zijde van de kramplaat tanden omhoog staan, is dit een éénzijdige kramplaat: om de bouwdelen onderling met bouten te kunnen verbinden terwijl ze nog wel langs elkaar gedraaid kunnen worden. 
Wanneer aan beide zijden tanden omhoog staan, is sprake van een tweezijdige kramplaat; dit is eigenlijk de echte bulldog kramplaat; door de tanding (aan beide zijden) is de vervorming slechts zeer gering en is dus sprake van een stijve verbinding.
Berekend moet worden welke de minimale randafstand is van de kramplaat tot de rand van de plaat of balk. 
Wanneer meer kramplaten benodigd zijn, dient ook de minimale afstand tussen de kramplaten bepaald te worden.


bulldog kramplaten om twee twee houten platen met elkaar te verbinden (datasheet dulldog kramplaten van simpson strongtie):


andere afbeelding van de verbinding (buildersmetalwork)


Documentatie

- Kramplaat, herstelplaat (van Simpson Strongtie)

- Bulldog kramplaat (van Simpson Strongtie)


Met dank aan Jo Wijnants.

Verg. spijkerplaat, schetsplaat, ringdeuvel, plaatdeuvel.

Eng. toothplate connector (éénzijdig getand), bulldog plate, spike grid (Am.)