langsgebint

Een gebint is een "plakje" van een kapconstructie (een dragende houtconstructie). 
Een langsgebint is een gebint (dus zo'n "plakje" van een kapconstructie) in de lengterichting van het gebouw. Een langsgebint bestaat uit drie of meer stijlen, een verbindende balk bovenaan de stijlen en per stijl één of twee schoren als versteviging van stijl en verbindende balk.

Een traditionele houten kapconstructie (gebintbouw) bestaat als dragende houtconstructie van het dak uit verschillende dwarsgebinten of uit twee langsgebinten. 

Het langsgebint kenmerkt zich:
- is een onderdeel van de kapconstructie
- heeft een langsbalk bovenaan (een balk die in de lengterichting loopt van het huis, op de stijlen)
- bestaat uit meer dan twee stijlen, met windschoren aan de bovenzijde die de verbinding tussen stijlen en langsbalk versterken door een driehoek te vormen. 

Een kapconstructie met langsgebinten bestaat uit:
- twee langsgebinten
- dwarsbalken / koppelbalken als koppelingen tussen de langsbalken, dwars op de langsbalken en de stijlen van het langsgebint
- de koppelbalken worden met korbeels geschoord naar de stijlen van het langsgebint (korbeel is een schoor haaks op de lengterichting van het huis).

Soms is er ook een langsbalk onderaan de houten constructie (voor extra stevigheid).
Traditionele houten kapconstructies bestaan in Duitsland en een stukje van Oost-Nederland vaak uit langsgebinten, in Nederland zijn het vrijwel altijd uit dwarsgebinten.


langsgebinten in een kapconstructie;
(de eerste afbeelding is
uit het boek inleiding in de bouwhistorie van ronald stenvert en gabri van tussenbroek, uitgeverij matrijs, afbeelding ronald glaudemans;
de tweede afbeelding uit het boek houten kappen in nederland 1000-1940 van herman janse, digitale bibliotheek van de nederlandse letteren dbnl); 
klik voor groter

in de tekening is het eerste gebint donkergrijs, het andere gebint is "wit":


Zie verder bij gebint. Gebinten zijn bijvoorbeeld ankerbalkgebint, dekbalkgebint, kopbalkgebint, tussenbalkgebint en bij een andere indeling dwarsgebint en langsgebint.