kolom

Een kolom is een zuil, pilaar of pijler, meestal in gebruik als betonnen, natuurstenen, bakstenen, houten of metalen steunpunten die buiten de definitie van de klassieke orden (antieke bouwstijlen) vallen. Dus ook in andere gevallen, zoals bij moderne hoogbouw met kolommen of zelfs een "kolom met kop" als beeldhouwwerk.De term kolom is afgeleid van het Latijnse columna (zuil, pilaar).

Verg. colonnade, een rij kolommen op gelijke afstanden van elkaar.

Eng. column; een kolom voor bv. een machine is een pedestal