indlu

Soms: umusi. De indlu is een koepelvormige Zoeloe-woning met een lage ingang en zonder vensters. De indlu wordt gebouwd door takken in de grond te steken, te buigen en een eindje verder weer in de grond te steken. Aan de takken wordt gedroogd gras bevestigd, waarna de koepel eventueel wordt afgewerkt met een netwerk van touwen gemaakt van gras. De ingang van de indlu is oorspronkelijk opvallend laag, wellicht omdat de bewoners zich zo beter kunnen beschermen tegen indringers (andere stammen, dieren).


indlu, ondini, zuid-afrika (foto john a. forbes):


interieur van de indlu hierboven (foto john a. forbes):


indlu met het graf en museum van koning mpande, dlebe, zuid-afrika (foto redcoat):


Verg. oer-bouwwijzen bij vernacular architecture zoals indlu, leem, leemsteen (adobe), mudhif, rotswoning, taigh dubh, tolek, trullo (bij pseudogewelf). 

Eng. indlu