buigsterkte, buigtreksterkte

Ook: treksterkte. De buigsterkte of buigtreksterkte is de mate waarin een materiaal kan weerstaan aan een erop uitgeoefende belasting, dus de bestandheid tegen drukkrachten.
Vaak wordt met "buigsterkte" bedoeld de maximale buigsterkte die kan worden weerstaan tot breuk of tot het materiaal zijn intrinsieke eigenschappen verliest.

De druksterkte is bij veel materialen vele malen groter dan de treksterkte (en de buigsterkte). Voor de meeste betonsoorten is de buigtreksterkte slechts 10% van de druksterkte.
Daar waar trekkrachten in beton optreden, moet het worden gewapend of voorgespannen
Voor niet-gewapend beton is de buigtreksterkte zeer belangrijk. Bijvoorbeeld bij betonnen tegels waar met een auto of zware machines over wordt gereden, is het belangrijk dat de ondergrond vlak blijft (zie de figuur), zodat de kans op breuk door de gelijkmatige overdracht van de belasting zo gering mogelijk is.

Een globale indruk geeft de treksterkte van beton van 30 N/mm2:
- zuivere treksterkte 2,5 N/mm2
- splijttreksterkte 2,7 N/mm2
- buigtreksterkte 4,5 N/mm2.Documentatie
- NEN-EN 12390-5 Beproeving van verhard beton; buigtreksterkte van proefstukken
- NEN-EN 12390-6 Beproeving van verhard beton; splijttreksterkte van proefstukken

Zie ook bijvoorbeeld sterkte, sterkteklasse, druksterkte, treksterkte, delaminatie.

Eng. bending strenght, flexural strenght, flexural yield strength