bouwaanvraag

Bouwaanvraag is een andere benaming voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning (oude term: bouwvergunning). 
Wanneer een bouwaanvraag bij de bevoegde instantie niet op problemen stuit, wordt in de lokale pers hiervan melding gemaakt en kan hiertegen door bv. omwonenden bezwaar worden aangetekend. De bouwaanvraag e.d. kunnen meestal lokaal worden ingezien.
De bouwaanvraag is het bijna tastbare vervolg op de ontwerpfase van de architect, na het definitief ontwerp.

Omgevingsvergunning online (Omgevingsloket)

Zie ook bestemmingsplan, Bouwbesluit, artikel-19 procedure.

Eng. planning application (because you need planning permission, planning consent), building application