bims, puimsteen

Bims is eigenlijk de Duitse benaming van puimsteen maar de term wordt ook vaak in Nederland gebruikt (denk aan bimsbeton). Bims of puimsteen is een vulkanisch gesteente met grote porositeit. Het is bij een vulkaanuitbarsting ontstaan door zeer snelle afkoeling (stolling) waardoor de gassen in het gesteente geen gelegenheid hebben uit het materiaal te treden. 
Bims of puimsteen heeft een lage volumieke dichtheid en blijkt bijzonder geschikt als ophoog- en aanvulmateriaal in zettingsgevoelige gebieden. In dergelijke gebieden is het toepassen van bouwstoffen met een lage dichtheid van groot belang. Op langere termijn kan ophoging c.q. aanvulling met een lichtgewicht materiaal duurzamer zijn dan met een zwaar materiaal. Dit omdat de druk op de bodem lager zal zijn. 
Bims beschikt over met lucht gevulde gesloten poriŽn, waardoor dit ook een isolator is.
Toepassingen zijn bodemisolatie onder woningen, onder wegen e.d., als tijdelijke rijbanen, in leidingsleuven, achter damwanden.


bims, doorsnee:


bims (kreis kleve):


Zie ook drijfsteen, bimsbeton, lavakorrels.

Eng. pumice;

Du. Bims, Bimstein