berapen

Ook: een raaplaag aanbrengen; soms: rapen. Berapen is het bedekken van een muur met een laag kalkmortel, een mengsel van kalk en zand, en deze al of niet "onder de rei", d.w.z. met de reilat of raapspaan, glad strijken. Voor buitenmuren wordt cement toegevoegd, tegen het inwerken van vocht en om verstening te bevorderen. Dit laatste wordt ook wel vertinnen genoemd. 
Bij oude muren zal door het zout- en vochtgehalte daarvan pleisterwerk op basis van gips loslaten, gebruik daarom in dit geval zeker kalkmortel.
Bij de beraping van boerenhuizen werd wel gemalen baksteen bijgemengd; het uiterlijk wordt dan wat ruwer.

Doel van het raapwerk is dat de muur vlak en te lood staat zodat de muur een tegelvlakke ondergrond vormt; berapen wordt daarom vaak toegepast bij een keuken of badkamer.

Met dank aan Klusvraagbaak.

Zie ook raaplaag, stucwerk, roughcast
Verg. keimen, kaleien, cementeren, vertinnen, chipperen.

Eng. render, roughcast (berapen met wat grover materiaal)