ankerbalk

Een ankerbalk is een meestal houten anker dat staanders of muren met elkaar verbindt zodat, samen met andere balken, een goede kapconstructie ontstaat. In de tekening is de ankerbalk te zien in de context met andere balken. De ankerbalk steekt door de staander; de verbinding wordt geborgd door twee houten pennen, houten toognagels (pen-en-gat-verbinding).Op de tekening is rechtsonderin een ankerbalkgebint zichtbaar.
Zie verder bij gebint en termen in relatie met het dak.

Eng. anchor beam; ankerbalkgebint is tie-beam truss