afschot

Het afschot is in de bouwwereld het onder een bepaalde helling leggen van bijvoorbeeld een riolering, goot, dak of bestrating met het doel regenwater goed af te kunnen voeren. Bij afwatering van bestrating aan één kant van de weg is sprake van "op één oor" (dat deel van de straat ligt als het ware op één oor te slapen).

Bij platte daken, balkons en bergingen kan schuimbeton, c-eps of spramexbeton voor een goed afschot zorgen. Voordeel van schuimbeton en c-eps is dat het licht in gewicht is (en het dak niet teveel extra belast), terwijl het water toch netjes wegloopt door het afschot. De helling van het afschot hoort bij platte daken 15 à 16 mm per m te zijn om een goede waterafvoer te verkrijgen. Een andere mogelijkheid bij een plat dak is bijvoorbeeld het toepassen van afschot dakplaten van PIR hardschuim of van steenwol (ca. 150 kg/m3); hier is vaak keuze uit 10 of 20 mm helling per meter.

Bij rioolstelsels wordt de afschot het verhang genoemd (een relatief hoogteverschil, uitgedrukt in een percentage of in mm per m; bijvoorbeeld 0,5% is gelijk aan 5 mm/m). 

 


Documentatie
- Rhinoxx afschot isolatie voor platte daken (van Rockwool)

- RenoTop HR afschot isolatie voor platte daken (van Isobouw)

Afbeeldingen o.m. Brico, Jacobs Sierbestrating.

Zie ook zeeg, noodafvoer.

Eng. (van dak) slope (ook bij een talud), pitch, grade (Am.), pitch (Am.); (van afvoerleidingen) fall, slope, gradient, grade (Am.); afschotlaag is sloping screed