home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


vesting, fort, veste, burcht

 

vesting

Ook: fort, veste, burcht. Een vesting is een groot verdedigingswerk rond bijvoorbeeld een stad. Een vesting heeft vaak hoge muren of aarden wallen, vaak een gracht en gedeelten die uitsteken waardoor het middengedeelte beter verdedigd kan worden.
In het verleden waren er speciale bouwmeesters die zich met vestingbouwkunde bezig hielden, o.a. Simon Stevin en Menno baron van Coehoorn. Door de veranderde militaire aanvalstechnieken hebben vestingen hun verdedigingstaak vooralsnog verloren. 
Veel wallen van vestingsteden zijn geslecht en grachten gedempt, vooral na de opheffing van de vestingstatus in 1926, maar een aantal vestingen zijn als groot monument bewaard gebleven (o.m. Naarden, Bourtange, Willemstad). De Stichting Menno van Coehoorn ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken.

Wanneer een vesting belegerd was, werd er door de belegeraars soms een zogenoemde circumvallatielinie aangelegd zodat de belegerde vesting of stad geen versterking kon krijgen en van bevoorrading verstoken bleef.


gedetailleerde vestingonderdelen;
klik voor groter! (
afbeelding van chris weber, stiching menno van coehoorn):


vesting, salses le chateau (foto franck lechenet):


tekening, waarschijnlijk uit 1641, van het "stercke huys" in gennep;
klik voor groter (uit rapportage archeologisch monument 188 "zoeken naar een speld in een hooiberg?" van j. van doesburg en a. müller):


in het midden het "stercke huys" van de afbeelding hierboven, met de omvangrijke
circumvallatielinie die de spanjaarden om de vesting hebben aangebracht
; klik voor groter (afbeelding van c.j. visscher, 1645; uit rapportage archeologisch monument 188 "zoeken naar een speld in een hooiberg?" van j. van doesburg en a. müller):


vesting, fort brockhurst, portsmouth (english heritage):


De term vesting is een afleiding met het achtervoegsel "ing" van het werk woord vesten in verschillende betekenissen, letterlijk "vastmaken", daarnaast o.a. "verstevigen", denk ook aan het woord "vestigen"; bron Etymologiebank.

Alcázar is het Spaanse woord voor kasteel, fort, vesting. Bekend is het Alcázar van Sevilla met veel moorse kenmerken. De term alcázar is afkomstig van het Arabische al (het) qasr (paleis, fort).

Zie bij bastion voor een afbeelding met vele termen.
Andere trefwoorden die met een vesting te maken hebben, zijn: barbacane, bastei, belfort, borstwering, courtine, cunet, kanteel, kazemat, lunet, mezekouw, muurhuis, ravelijn, rondeel, schanskorf, talud, tamboer, traverse, wolfskuil.

Eng. fortress, fort, fortified place, stronghold