home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


tuibrug

 

tuibrug

Ook wel: waaierbrug, harptuibrug, kabelbrug. Een tuibrug is een vaste brug die lijkt op een hangbrug maar hier zijn de tuien (kabels) van de pylonen (torens) rechtstreeks aan het wegdek bevestigd, dus niet verticaal van de draagkabel naar het wegdek zoals bij de hangbrug.


principe tuibrug met reactiekrachten:


In de tuien heerst trekkracht. De pylonen voeren de verticale krachten naar hun fundering en de horizontale krachten worden door het wegdek (de brugligger) opgenomen. Bij de opleggingen aan de einden van de brugligger is de niet-verticale component van de tuikracht klein waardoor geen trekverankering noodzakelijk is zoals bij de hangbrug. Bij gebrek aan vaste rotsgrond is in Nederland meestal wel een stevig bruggenhoofd vereist.

De waaiertuibrug dankt zijn naam aan het feit dat de tuien in n punt samenkomen, zoals bij een waaier. De harptuibrug heeft evenwijdige tuien.
Met 343 m heeft de tuibrug van Millau in de Languedoc (2004) de hoogste pijler. In Nederland is de Erasmusbrug in Rotterdam een bekende tuibrug, mede omdat er problemen waren met de tuien die in stevige wind de brug fors lieten trillen; de trillingen werden verholpen door de hangstangen onderaan te verstevigen. De afbeelding verderop toont de tuibrug en de basculebrug van de Erasmus, waarbij de basculebrug gebruikt wordt voor de doorvaart.

Bij de meeste tuibruggen zijn de kabels aan n kant aan het brugdek verankerd in het wegdek en aan de andere kant aan de pyloon. Een aardige alternatieve methode is om de kabels dr de pyloon te voeren waardoor doorlopende kabels ontstaan, het zogenoemde zadel-systeem (cradle-system, twee foto): voordelen zijn dat de pyloon minder robuust hoeft te zijn; dat het onderhoud aan de kabels op deze manier gemakkelijker zou zijn, kan betwijfeld worden.

Waaiers of harpen van de tuibrug die elkaar gedeeltelijk overlappen, is theoretisch een iets veiliger tuibrug.

Onderhoudstechnisch heeft de nieuwe Queensferry Crossing brug in Schotland (over de Forth) twee interessante aspecten: 
- elke individuele kabel kan worden vervangen (n tegelijk waarschijnlijk) mocht dat in de toekomst nodig zijn, en wel zonder het verkeer op de brug te belemmeren 
- er zijn ca. 1000 sensoren aangebracht om de algehele toestand van de brug op elk moment te monitoren (wind, temperatuur, corrosie, beweging en spanning); machine learning is aan de software toegevoegd om aan de hand van historische data trends te kunnen ontdekken in het gedrag van de brug, voor onderhoud en voor eventuele veiligheidsmaatregelen bij extreem weer.


waaiertuibrug


harptuibrug:


erasmusbrug rotterdam, foto en tekening van combinatie tuibrug met basculebrug (bouwen met staal):


millau, hoogste pijler 343 m:


fietsbrug uithoorn:


cradle-system van kabels:


Met dank aan o.m. Bruggenstichting, TU Delft.

Eng. cable stayed bridge, fan cable stayed bridge (waaiertuibrug), harp cable stayed bridge (harptuibrug); tuien is to guy, to stay; tuikabel is guy cable, guy rope; kabel wordt soms ook genoemd: strand (Engels voor ons streng)