home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


trillingsonderzoek

 

trillingsonderzoek

Wanneer heipalen geslagen zijn en de draagkracht moet zeer correct zijn, dan kan een trillingsonderzoek tot de mogelijkheden behoren. Bij een trillingsonderzoek wordt de geslagen paal akoestisch doorgemeten.

Met bijvoorbeeld het TNO Vibra-systeem wordt met behulp van geofoons versnellingen en frequentie van trillingen ter plaatse van het meetpunt continu en automatisch geregistreerd. Tijdens de metingen worden de maximale piekwaarden verkregen die de uitvoerder kan controleren. Als uit het onderzoek blijkt dat de signalen van de doorgemeten palen een karakteristiek en gelijkvormig beeld vertonen waarin bij de meeste palen een min of meer duidelijk puntreflex zichtbaar is, kan worden geconcludeerd dat in de paalschachten van de onderzochte palen geen afwijkingen of tekortkomingen voorkomen.
Overigens, met het Vibra-systeem kunnen ook trillingen van het verkeer of door explosies worden geregistreerd.Zie ook funderingsonderzoek.