home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


tafelbouw

 

tafelbouw

Tafelbouw is als een combinatie te beschouwen van stapelbouw en gietbouw. Tafelbouw is een niet vaak gebruikte term, maar toch geeft hij wel duidelijk aan waar hij voor staat: als je gemetselde muren hebt (van bijvoorbeeld kalkzandsteen, of muren van gelijmde bouwblokken o.d., kortom stapelbouw) terwijl de vloeren in beton worden gestort (bijvoorbeeld via gietbouw), dan krijg je een soort tafel. De "poten" zijn verschillend van het "tafelblad", staan meer of minder los daarvan, dit in tegenstelling met tunnelbouw waarbij zowel vloeren als muren in beton worden gestort. 


vloerbekisting via een tafel (studievereniging uitvoering betonconstructies stubeco):


Voor verschillende bouwmethodes.

Eng. tafelbekisting is flying form