home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


stabu

 

stabu

"Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem. STABU is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. De STABU-Standaard wordt integraal onderdeel verklaard van projectbestekken. Iedere opdrachtgever, architect, adviseur, aannemer, installateur, onderaannemer en toeleverancier dient daarom over dit boekwerk te beschikken."

STABU's werkzaamheden omvatten o.m.:
- bestekservice (uitgeven en beheren van bestekken, bestekbeoordeling)
- productspecificaties van toeleveranciers (FPS, Fabrikantgebonden Product Specificatie), ook in samenwerking met Nederlandse Bouw-Documentatie (NBD)
- opleidingen en gebruikersdagen.

Op Bouwprofs kwam het volgende probleem aan de orde: "Er wordt in menig bestek gevraagd het meer- en minderwerk door de aannemer in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek te verwerken en te bundelen in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. De goedgekeurde bestekposten moeten, in elektronische vorm, in het zogenaamde STABU-Uitwisselformaat (SUF) worden overlegd aan de directie. Hoe maakt een aannemer zonder Stabu software en licentie een SUF bestand (Stabu Uitwissel Formaat)?" Het antwoord is: "Uitbesteden. Er zijn veel bureaus die een STABU-licentie hebben en voor het leveren van het SUF-formaat kunnen zorgen, o.m. Ze-Bra-Plan." Verg. NLCS.