stabu

"Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem. STABU is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. De STABU-Standaard wordt integraal onderdeel verklaard van projectbestekken. Iedere opdrachtgever, architect, adviseur, aannemer, installateur, onderaannemer en toeleverancier dient daarom over dit boekwerk te beschikken."

STABU's werkzaamheden omvatten o.m.:
- bestekservice (uitgeven en beheren van bestekken, bestekbeoordeling)
- productspecificaties van toeleveranciers (FPS, Fabrikantgebonden Product Specificatie), ook in samenwerking met Nederlandse Bouw-Documentatie (NBD)
- opleidingen en gebruikersdagen.

Op Bouwprofs kwam het volgende probleem aan de orde: "Er wordt in menig bestek gevraagd het meer- en minderwerk door de aannemer in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek te verwerken en te bundelen in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. De goedgekeurde bestekposten moeten, in elektronische vorm, in het zogenaamde STABU-Uitwisselformaat (SUF) worden overlegd aan de directie. Hoe maakt een aannemer zonder Stabu software en licentie een SUF bestand (Stabu Uitwissel Formaat)?" Het antwoord is: "Uitbesteden. Er zijn veel bureaus die een STABU-licentie hebben en voor het leveren van het SUF-formaat kunnen zorgen, o.m. Ze-Bra-Plan." Verg. NLCS.