home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


schortjesarchitectuur

 

schortjesarchitectuur

Schortjesarchitectuur is de benaming van de architectuur waarbij de voorgevel door de architect wordt ontworpen, maar een tekenaar of aannemer de plattegronden van het gebouw en de andere gevels ontwerpt. De voorgevel is immers het beeldbepalende element van een gebouw. Overigens, deze manier van ontwerpen gebeurde in de jaren 1920 in Amsterdam omdat de Schoonheidscommissie dan de plannen snel goedkeurde... 

De term schortjesarchitectuur is een schertsende benaming die de architecten van de Nieuwe Zakelijkheid (later) geven aan deze vorm van architectuurontwerp.

"De Amsterdamse School werd wel beschuldigd van schortjesarchitectuur. Men vond dat de architecten alleen maar geïnteresseerd waren in de buitenkant van hun gebouwen.
Met de bewoners werd niet echt veel rekening gehouden, omdat de architecten zich niet bezig hielden met het totale pakket aan voorwaarden waaraan een goede woning moest voldoen. Een goede indeling van de woning was voor hen niet de eerste prioriteit."


schortjesarchitectuur hoofdweg / willem schoutenstraat amsterdam;
klik voor groter:


Aangehaalde tekst uit Stadsplanning Amsterdam 1929 van het Hervormd Lyceum Zuid.

Verg. facade-architectuur.

Eng. pinafore architecture