home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


rwa, regenwaterafvoer, regenweer-aanvoer, rook- en warmte-afvoer (brandventilatie)

 

rwa

RWA heeft meer betekenissen:


1. RWA staat voor regenwaterafvoer en is als afkorting (voor regenwater) hetzelfde als HWA (hemelwaterafvoer). Met RWA kan zowel het verschijnsel "afvoeren van regenwater" bedoeld worden als de "regenpijp".
Verg. droogweerafvoer (DWA).
Eng. rainwater discharge; (regenpijp) rainwater pipe, (rainwater) downpipe, downspout (Am.), leader (Am.), conductor (Am.)


2. RWA staat voor regenweeraanvoer. Regenweeraanvoer is het aanvoeren van water tijdens regen of de hoeveelheid water die aangevoerd wordt tijdens regen. Regenweeraanvoer is een term die gebruikt wordt bij sluizen, bezinktanks, retentie e.d.
Zie bijvoorbeeld bij bergbezinkbassin.
Eng. inflow during rainy weather


3. Ook: brandventilatie. RWA staat voor rook- en warmteafvoer.
Een RWA-systeem zorgt voor de afvoer van hete rookgassen waardoor: 
- een rookvrije vluchtweg wordt gegarandeerd
- de gebouwconstructie beschermd wordt tegen bezwijken
- de brandweer gericht kan blussen (dit wordt een binnen-aanval genoemd)
- de rook- en brandschade aan inventaris beperkt wordt.


Eng. smoke and heat removal