home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


droogweerafvoer

 

droogweerafvoer

De term droogweerafvoer kent twee betekenissen, namelijk:
1. Het rioolstelsel dat uitsluitend afvalwater verzamelt en afvoert.
2. De afvoer van het rioolstelsel in (lange) perioden van droog weer, meestal droogweeraanvoer genoemd.

Zie voor uitleg van beide betekenissen hier onder.1. Droogweerafvoer is de benaming voor het rioolstelsel dat uitsluitend afvalwater verzamelt en afvoert ("vuilwater", sanitaire en ander afvalwater van woningen, bedrijven enz.). Ook bekend onder de afkorting DWA. 

Afvalwater van de droogweerafvoer gaat rechtstreeks naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), zodat het afvalwater niet direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het droogweerafvoerstelsel bevat onder normale omstandigheden dus geen regenwater. Met uitzondering van het geloosde regenwater bij extreem hevige regenval. 

Door de extreem hevige regenval van de laatste decennia en door meer aandacht om het oppervlaktewater schoon te houden, is het vermijden van de overstort van vuilwater (DWA) naar het oppervlaktewater belangrijker geworden. Door de scheiding van de afvoer van hemelwater en afvalwater zijn in de hemelwaterafvoer koppelputten aangebracht met als doel het eerste deel van het hemelwater af te voeren naar de DWA. Op deze manier wordt de droogweerafvoer "doorgespoeld". Doorspoelen van de DWA is noodzakelijk om ophoping van afvalresten (waaronder faecaliën) te vermijden, zodat er zich geen grote getalen ziekteverwekkers zullen nestelen. 

Hoge waterstanden in de hemelwaterafvoer kunnen echter tot overbelasting van de DWA leiden. In zo'n geval kan er juist overstort plaatsvinden van het droogweerafvoerstelsel (vuilwater) naar het hemelwaterriool en daarmee naar het oppervlaktewater. Om deze hoeveelheid te begrenzen heeft AQA Hydrasep de AQA TSK-Control geïntroduceerd. Dit systeem begrenst de hoeveelheid hemelwater die aan de DWA wordt aangeboden om daarmee het overstort van vuilwater naar het oppervlakte water te voorkomen.


klik op de afbeeldingen voor groter

droogweerafvoer (dwa) bij een gescheiden rioleringsstelsel (twisk en bosman aannemingsmaatschappij):


droogweerafvoer (vuilwaterdeel) bij een gescheiden rioleringsstelsel; 
het neerslagdeel is de hemelwaterafvoer;
het water is het oppervlaktewater (lenntech water treatment solutions):


een gemengd rioleringsstelsel (lenntech water treatment solutions):


Verg. hemelwaterafvoer (HWA) ook wel regenwaterafvoer (RWA) genoemd, beerput, stadsuitloop.

Eng. dry weather flow


2. Droogweerafvoer (DWA) is ook de benaming van de afvoer van het rioolstelsel in (lange) perioden van droog weer. Zowel bij een gescheiden rioolstelsel (hemelwater en afvalwater hebben aparte circuits) als een gemengd rioolstelsel (één rioolstelsel voor zowel vuilwater als hemelwater) wordt over droogweerafvoer gesproken. Deze betekenis van droogweerafvoer wordt meestal droogweeraanvoer genoemd.

Ook bij een gemengd rioolstelsel zal bij hevige regenval overstort plaatsvinden op het oppervlaktewater. Het aanleggen van grote buffers voor tijdelijke opvang van het gemengde afvalwater is hier een oplossing. Omdat het vervuild water betreft kan dat geen open buffering zijn.

Eng. dry weather flow