home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


ps-funderingsbekisting, bekisting, betonbekisting

 

PS-funderingsbekisting

PS-funderingsbekisting is een compleet systeem van voorgevormd EPS, geschikt om snel, eenvoudig en arbeidsvriendelijk een blijvende bekisting te maken voor funderingsbalken bij paalfunderingen. Het polystyreen beperkt koudebruggen in de aansluiting met vloer en muren.

Zie verder bij verloren bekisting en voorbeelden van verloren bekisting.


ps-funderingsbekisting van vbi:


Verg. renovatievloer.