home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


perfora waterpasserende straatsteen, perfora keramische holle steen

 

perfora

1. Perfora is de naam van een waterpasserende, betonnen straatsteen, d.w.z. dat er tussen de straatstenen een grotere voeg is waar het hemelwater sneller door weg kan stromen (vulling van de voeg met split 2-4 of 2-7 mm is mogelijk). 


perfora waterpasserende straatsteen 21x10,5x8 cm (ook verkrijgbaar in 22x11x10 cm; bleijko):


perfora, waterpasserende straatsteen 14x14 cm (bleijko):


Documentatie
- Brochure over de Perfora waterpasserende straatsteen 21x10,5 (van Bleijko)

- Brochure over waterdoorlatende en waterpasserende bestrating, funderings- en rioleringssystemen (van Bleijko)


2. Perfora is de naam van een keramische, holle steen die gevoegd werd en in de voegen van wapening werd voorzien. De zo ontstane lichtgewicht "systeemvloer" heette Perforavloer en kon vermoedelijk ook als dakvloer worden toegepast. De Perforavloer is waarschijnlijk tot de jaren 1970 toegepast.

Gegevens uit het Vademecum historische bouwmaterialen van Piet Bot: 
"Op de Jaarbeurs in Utrecht in maart 1941 werd door NV Metselsteen, v/h Antoon Geldens Mij. de Perforavloer gepresenteerd. Deze bestond (ook, net als het systeem Pfeifer) uit keramische elementen. Er werd tevens een variant ontwikkeld die toegepast kon worden voor schuine daken. Dat systeem bestond uit een rij stenen op de platte kant en daarboven een rij stenen op zijn kant. Deze rij vormde als het ware de panlatten waar de dakpannen aan haakten."


een perforavloer, gezien vanaf de onderzijde, dus vanuit de kelder;
klik voor groter (cas van der vlugt):


tekening van een stukje perforavloer waarop de wapening (in de voeg) is ingetekend (forum fok, user quo_):


de binnenzijde van de perforavloer en de plaats van de wapening is hier goed zichtbaar;
klik voor groter (forum fok, user quo_):