home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


paalrot

 

paalrot

Als we spreken van paalrot of houtrot dan zijn er schimmels in het spel. Schimmels komen overal voor, in de natuur doen ze nuttig werk door organisch (plantaardig) afval af te breken en weer beschikbaar te maken voor andere organismen. Zuurstof is een absolute voorwaarde voor de afbraak. Onder (grond)water is te weinig zuurstof aanwezig voor schimmelaantasting.

Er zijn veel soorten schimmel, maar de belangrijkste aantaster van houten paalfunderingen bij droogstand is de zogenaamde softrot. De benaming wordt toegeschreven aan het feit dat door softrot aangetast hout vrij zacht wordt (makkelijk in te drukken). 
De snelheid waarmee softrotaantasting voortschrijdt, wordt o.m. bepaald door:
- de droogstandtijd, die wordt bepaald door de grondwaterstand
- de bodemgesteldheid
- de temperatuur.

Zodra de fundering weer onder water komt te staan, stopt de softrotaantasting door het ontbreken van zuurstof. Na 10 tot 15 jaar droogstand heeft een funderingspaal z'n dragende functie verloren, doordat de bovenkant te ver is aangetast.
Ook de temperatuur is van invloed, hoe hoger de temperatuur bij de paal hoe sneller de aantasting verloopt. Zo kan in de nabijheid van warmtebronnen (stadsverwarming of riolen) een snellere aantasting optreden.Zie ook funderingsproblemen bij houten palen.

Eng. pile rot