ontmengen

Ontmengen is het scheiden van de samenstellende bestanddelen van een betonspecie

Oorzaken van ontmenging van betonspecie zijn bijvoorbeeld:
- transport (schokken, bijvoorbeeld bij gebruik van een transportband; bij transport met een truckmixer is de kans op ontmengen klein)
- een te hoog watergehalte (hulpstoffen en watergehalte moeten goed op elkaar afgestemd zijn)
- overmatig verdichten (trillen)
- door (overmatige) wapening (kan de grove fractie blokkeren).

Zie ook verzanden, grindnest.

Eng. to segragate; ontmenging is segregation