home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


nabehandelen gestort beton

 

nabehandelen gestort beton

Nabehandelen van vers gestort beton is noodzakelijk om het water in het beton vast te houden. Wanneer beton niet nabehandeld wordt, zal water uit het beton verdampen met de nadelige gevolgen van uitdroging:
- verminderde kwaliteit van het beton, uiteraard vooral aan het oppervlak; door het tekort aan water zal er voor de hoeveelheid cement (plaatselijk) te weinig water zijn om een goede hydratatie te verkrijgen (het cement kan door het watertekort zich niet tot cementsteen vormen), waardoor de druksterkte van het beton daar lager blijft (zie eventueel bij watercementfactor)
- scheuren in het betonoppervlak of een bros betonoppervlak; omdat het water aan het oppervlak van het beton het eerst en snelst verdampt, kan er te weinig water zijn om een goed cementsteen oppervlak te vormen.

Oorzaken van verdamping resp. uitdroging
Verdampen van het water  uit beton gebeurt onder meer door atmosferische omstandigheden door:
- een hoge temperatuur
- een lage relatieve vochtigheid
- sterke wind
- felle zonneschijn.
Een combinatie van deze factoren verergeren het verdampen.

Aspecten van beton die het uitdrogen (verdampen) tegengaan/bevorderen
De omstandigheden en kenmerken van het beton zelf speelt ook een rol bij het verdampen van water uit het beton:
- de bekisting houdt het verdampen tegen (een houten bekisting echter aanzienlijk minder dan een metalen bekisting)
- bij een snelle sterkteontwikkeling kan er minder water uit het beton verdampen dan bij een langzame sterontwikkeling (als het cementsteen snel wordt gevormd, is het water als het ware opgebruikt bij de hydratatie).

Duur van de nabehandeling
De duur van de nabehandeling is mede afhankelijk van de sterkteontwikkeling van het beton. Bij een langzame sterkteontwikkeling is immers er veel tijd waarin het water kan verdampen.
De duur van de sterkteontwikkeling is daarmee afhankelijk van de mate van sterkteontwikkeling en de temperatuur aan het betonoppervlak. De sterkteontwikkeling en de temperatuur van het oppervlak zijn elk in vier categorieën verdeeld waardoor een matrix van vier bij vier ontstaat, met een duur van de nabehandeling van 1 tot 15 dagen. Voor exacte gegevens zie Nabehandelen (van Cement&Beton).

Methoden van nabehandeling (nabehandelingstechnieken)
Nabehandeling van hardend beton kan op de volgende manieren:
- het beton in de bekisting laten, zodat er minder water kan verdampen; nadeel: het kan een (groot) aantal dagen duren voordat de hydratatie volledig heeft plaatsgevonden en zolang kan de bekisting meestal niet gehandhaafd blijven
- het beton bedekken met isolerende materialen of kunststof folie; isolerend materiaal heeft in koude perioden het voordeel dat de temperatuur van het beton niet te laag wordt (een lage temperatuur vertraagt de sterkteontwikkeling); kunststof folie houdt het verdampen tegen; nadeel: (a) op het werk kunnen de afdekkende materialen nogal eens scheuren en moeten hersteld worden (b) de overgangen tussen de isolatiematerialen/folies moeten goed afgeplakt worden
- toepassen van een curing compound, dat speciaal ontwikkeld is om de toplaag niet uit te laten drogen (zie bij curing compound, ook voor de nadelen)
- het beton bedekken met natte jute; nadeel: (a) de jute dient nat te worden gehouden (b) bij (nacht)vorst mag geen water op het beton gebracht worden
- het beton permanent benevelen met water of het beton onder water houden; nadelen: (a) het is arbeidsintensief (b) het schokeffect wanneer koud water gebruikt wordt bij hoge temperaturen (c) bij (nacht)vorst mag geen water op het beton gebracht worden (d) deze techniek kan niet bij jong beton kan toegepast.

Documentatie (en voornaamste bron van bovenstaande gegevens)
- Nabehandelen (met o.m. voorbeeldberekeningen nabehandelingsduur) (van Cement&Beton)

Eng. nabehandelen van beton is to cure; het vernevelen van water is fog curing