metope, metoop

De metope is bij de Dorische orde in het fries het gebied tussen de trigliefenversierde metope tussen de trigliefen van het parthenon:


Het woord metope is Grieks: meta (tussen) en ope (opening), d.w.z. tussen de trigliefen.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Verg. guttae.

Eng. metope, intertriglyph