LTA

De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8.Tekst Rijksoverheid Duurzaam Bouwen.

Zie ook lichtdoorlaat (lichtdoorlatendheid).
Verg. g-waarde of eventeel de oude ZTA (zontoetredingsfactor).

Eng. LTF (light transmission factor)