home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


losangedak, losangesdak

 

losangedak, losangesdak

Een losangedak is een metalen dak (vaak een zinken dak) waarvan de platen  in ruitvorm over elkaar liggen. Een losange is het ruitvormige, zinken dakbedekkingelement. Er zijn ook zeshoekige losanges toegepast (systeem Baillot). Losanges worden met klangen aan het dakbeschot bevestigd. Het principe van het toepassen van losanges wordt ook wel potdekselen genoemd. 
Losanges worden ook in koper of andere metalen uitgevoerd (koper vaak), heel soms zelfs in kunststof (namaak-losanges). 
Vooral wanneer de onderste punt van de ruit wat uit het dakvlak steekt, wordt in het Engels gesproken over een dragon scale of dragon skin (drakenhuid).

Een losangedak lijkt ook wel een beetje op een schubbendak of
een dak van leipannen, beverstaarten of shingles."
dragon scale", "dragen skin", dakbedekking die lijkt op een drakenhuid, hier in koper uitgevoerd (fine metal roof tech):


Losange is Frans voor ruit, vensterruit.
 
Met dank aan o.m. Zinkelarij, Ridder metalen dak- en wandsystemen en TU-Eindhoven Cheops Studievereniging Bouwkunde.

Verg. voor een metalen dakbedekking ook roefconstructie, fels en rombisch; voor lei als dakbedekking koeverdak.

Eng. lozenge, dragon scale (roofing), dragon skin (roofing)