losangedak, losangesdak

Een losangedak is een metalen dak (vaak een zinken dak) waarvan de platen  in ruitvorm over elkaar liggen. Een losange is het ruitvormige, zinken dakbedekkingelement. Er zijn ook zeshoekige losanges toegepast (systeem Baillot). Losanges worden met klangen aan het dakbeschot bevestigd. Het principe van het toepassen van losanges wordt ook wel potdekselen genoemd. Losange is Frans voor ruit, vensterruit.
 
Met dank aan o.m. Zinkelarij, Ridder metalen dak- en wandsystemen en TU-Eindhoven Cheops Studievereniging Bouwkunde.

Verg. voor een metalen dakbedekking ook roefconstructie, fels en rombisch; voor lei als dakbedekking koeverdak.

Eng. lozenge