home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


liseen

 

liseen

Lisenen zijn verticale enigszins uit de muur vooruitspringende banden of stroken die geen voetstuk (basement) en geen kopstuk (kapiteel e.d.) hebben. Lisenen hebben een decoratieve, geledende functie (verdeling in vlakken).
In de Middeleeuwen moesten de muren dikker worden om de gewelven te kunnen dragen. Om de muren te verlevendigen werd daarin relif aangebracht in de vorm van lisenen, rondboogfriezen en dwerggalerijen.


lisenen, santa maria della pieve, arezzo, 12e eeuw (belpaese): 


Verg. pilaster, risaliet.

Eng. lesene