home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


liplas

 

liplas

De liplas is een traditionele verbinding van twee houten balken in elkaars verlengde: aan het uiteinde van elke balk wordt in de dikte van het hout een deel weggehakt of weggezaagd. 
De lip is het einde van een houten balk of lat dat overblijft als er een deel in de dikte van het hout is weggehakt of weggezaagd is. 
De delen die aan elkaar bevestigd worden, worden borsten genoemd. De borsten worden traditioneel aan elkaar bevestigd met deuvels, bouten of draadnagels, later met lijm. 
Er zijn rechte liplassen en schuine liplassen.
Tegenwoordig wordt een dergelijke verbinding (zoals met een liplas) soms gemaakt met een metalen Z-vormige balkdrager of met een gordinglas (zie bij balkdrager).

Let op: wanneer de balken of latten niet in elkaars verlengde liggen maar haaks op elkaar staan, is sprake van een halfhoutse hoekverbinding (afbeelding geheel onder).


liplas, rechte liplas (gamma):


rechte liplas, althans één deel ervan (frank treuren):


schuine liplas, balk nog aan de lijmtang
en (veldman rietbroek architecten):


geen liplas, maar halfhoutsverbinding, in dit geval een halfhoutse hoekverbinding (karwei):


Verg. vingerlas, voorloef, aanlassen.

Eng. halving joint, halved joint; half lap joint; rechte liplas is edge-halved joint; schuine liplas is scarf joint