home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


langgevelboerderij

 

langgevelboerderij

"Vanaf de zeventiende eeuw ontstond in Brabant de behoefte om het woongedeelte, de veestal, de oogstberging en de dorsvloer onder één dak te brengen. Bovendien wilde men de indeling van de stal veranderen en het aantal woonvertrekken uitbreiden. Door dit alles ontstond uit het hallenhuis de langgevelboerderij
Dit boerderijtype heeft een langgerekte, smalle plattegrond en alle toegangen bevinden zich in één van de lange gevels. De schuurdeur is vaak hoger dan de naastgelegen staldeur, er moest immers een volgeladen oogstwagen door naar binnen kunnen rijden."

Woning, stal en schuur bevinden zich achter elkaar in hetzelfde gebouw. De woning kan gescheiden zijn van de stal door een zogenoemde brandmuur. De stalramen zijn meestal kleiner dan de ramen in het woongedeelte. Soms waren alleen de gevels van woning en stal van steen en was de schuur van hout. Vaak waren in het woongedeelte ook een opkamer en een kelder.


langgevelboerderi; van links naar rechts schuur (hoge deuren), stal (lage deuren en kleine stalramen), woning (grotere ramen) (landleven):


Foto en aangehaalde tekst van Landleven (discl.).

Verg. langsgevel, langhuisboerderij, hallenhuis.

Eng. long-fronted farmhouse (farmhouse with the doors and windows facing the road and a long thatched or tiled roof)