home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


langgevelboerderij

 

langgevelboerderij

"Vanaf de zeventiende eeuw ontstond in Brabant de behoefte om het woongedeelte, de veestal, de oogstberging en de dorsvloer onder één dak te brengen. Bovendien wilde men de indeling van de stal veranderen en het aantal woonvertrekken uitbreiden. Door dit alles ontstond uit het hallenhuis de langgevelboerderij.
Dit boerderijtype heeft een langgerekte, smalle plattegrond en alle toegangen bevinden zich in één van de lange gevels. De schuurdeur is vaak hoger dan de naastgelegen staldeur, er moest immers een volgeladen oogstwagen door naar binnen kunnen rijden."

Woning, stal en schuur bevinden zich achter elkaar in hetzelfde gebouw. De woning kan gescheiden zijn van de stal door een zogenoemde brandmuur. De stalramen zijn meestal kleiner dan de ramen in het woongedeelte. Soms waren alleen de gevels van woning en stal van steen en was de schuur van hout. Vaak waren in het woongedeelte ook een opkamer en een kelder.

De langgevelboerderij komt vooral voor in de Nederlandse en Belgische Kempen en in Limburg.


langgevelboerderi; van links naar rechts schuur (hoge deuren), stal (lage deuren en kleine stalramen), woning (grotere ramen) (landleven):


tweebeukige langgevelboerderij; in het lage gedeelte bevindt zich vaak de opkamer met eronder de kelder; in het hogere deel was plaats voor de hoge baander (inrijdeur); klik voor groter (tekening h.j. van houten, met dank aan jan timmers cultuurhistorie):


Eerste foto en aangehaalde tekst van Landleven (discl.).

Verg. langsgevel, langhuisboerderij, hallenhuis, hoekgevelboerderij.
Zie eventueel boerderij voor allerlei typen boerderijen.

Eng. long-fronted farmhouse (farmhouse with the doors and windows facing the road and a long thatched or tiled roof)