home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


koppelstaaf

 

koppelstaaf

Ook, soms: koppelstang. Een koppelstaaf is een meestal stalen staaf die ervoor zorgt dat meer delen van eenzelfde geheel geen ongewenste bewegingen ten opzichte van elkaar maken.

Koppelstaven bij betonnen platen (geheel geprofileerd staal)
"Een koppelstaaf is een staaf van geprofileerd betonstaal (wapeningsstaal), die in een betonverharding wordt aangebracht. Koppelstaven worden in betonverhardingen aangebracht om horizontaal uiteendrijven van de platen te voorkomen. Horizontaal uiteendrijven kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij temperatuurvariaties. De geprofileerde staven zijn hechtend aangebracht en verbinden zo de platen in de betonverharding en brengen trekkrachten over." "Koppelstaven moeten parallel aan het bovenvlak, in het midden van de draagvloer worden aangebracht."
Koppelstaven worden bij voorkeur tijdens de stort van het beton als wapening ingegoten. Koppelstaven worden bijvoorbeeld aangebracht tussen verdiepingsvloeren van ankerloze spouwmuren; het aantal koppelstaven is afhankelijk van de constructie maar moet in verband met de geluidsoverdracht zo beperkt mogelijk zijn.


koppelstaven als bijlegwapening bij een bollenvloer;
klik voor groter (bubbledeck):


sets koppelstaven (de hoop pekso):


Koppelstaven in de wegenbouw (midden glad)
"Bij de wegenbouw wordt het midden van de staaf, ter plaatse van de langsvoeg zelf, voorzien van een kunststofomhulling om corrosie tegen te gaan. Koppelstaven worden aangebracht onder de langsvoegen en dienen om de voegen 'gesloten' te houden. Koppelstaven kunnen bij aanleg van meer rijstroken in één werkgang machinaal worden ingetrild. Bij later aan te sluiten stroken worden de koppelstaven veelal ingeboord en verlijmd." 
In dwarsvoegen worden gladde, van een coating voorziene stalen deuvels aangebracht zodat ze spanningloze vervormingen toestaan in de betonplaten.


klik op de afbeeldingen  voor groter

ingelijmde koppelstaven in de wegenbouw (betoninfra):


koppelstaaf (met coating) en langsvoeg (met zaagdiepte) in de wegenbouw (betoninfra):


legpatroon koppelstaven (lengterichting) en deuvels (dwarsrichting) in de wegenbouw (betoninfra):

koppelstaven gelijmd in een sluitband (trottoirband) bij een nog te storten deel van de verkeersgeleider:


Ontbrekende koppelstaven bij Grolsch Veste
Een triest voorbeeld van het gevolg van het ontbreken van een groot aantal koppelstaven bij de overkapping van het stadion Grolsch Veste.


ontbreken van koppelstaven;
klik voor groter (tno, cobouw):


Wapeningsstaal, ook het staal dat is verwerkt in deuvels en koppelstaven, moet voldoen aan NEN 6008.

Aangehaalde teksten Betoninfra en CUR aanbeveling 065.

Zie ook bijlegwapening.
Verg. trekstaaf.

Eng. (tussen twee muren) stay; koppelstang is coupling rod